Datubāzes normālformas vai kā projektēt pareizi(papildināts) 2

Kam tas vispar ir vajadzīgs?

Izveidojot datubāzi, kura atbilstu vismaz pirmajām trijām normālformā, mēs atrisinām problēmas, kuras ir saistītas ar informācijas dublēšanos, kā arī ar iespējamām loģiskām un strukturālām uzbūves problēmām, kuras mēdz dēvēt arī par datubāžu anomālijām.

Mīnus normalizācijai ir tāds, ka, tas prasa tabulu sadalīšanu vairākās citās tabulās. Tādēļ, lai pēc tam izgūtu datus no tās ir vajadzīgi vairāku tabulu apvienojumi ar vaicājumiem, kas var samazināt jautājumu izpildes ātrumu. 

 

Anomālijas( problēmas) datubāzēs var būt šādas:

 • atjauninājuma anomālija
 • ievietošanas anomālija
 • dzēšanas anomālija
Atjauninājuma anomālijas piemērs:
Piemēram ir tabula, ar Lietotaja ID, Adresi un Auto. Gadījumā ja lietotājam ir divas vai vairāk automašīnas rodas problēmas:
Lietotaja ID Adrese Auto
1 Rīga, Brīvības 5 Audi
2 Rīga, Brīvības 55 BMW
2 Rīga, Brīvības 55 Audi
3 Dobele, kautkas VW
 • veicot labošanu lietotāja adresē ir jāatjauno uzreiz divi ieraksti
 • ja labošanas rezultātā notiek kļūme un nomainās adrese tikai vienā ierakstā un otrā paliks vecā informācija, nebūs iespējams patteikt, kura adrese īsti ir: pirmajā vai otrajā rindiņā
Iespējamais kļūdainās tabulas izskats:
Lietotaja ID Adrese Auto
1 Rīga, Brīvības 5 Audi
2 Rīga, Brīvības 55 BMW
2 Rīga, Brīvības 40 Audi
3 Dobele, kautkas VW
Ievietošanas anomālija:
Tā rodas gadījumos, kad kādu informāciju nevar vispār ievietot,
piemēram, tabula, kura satur datus par reģistrētiem auto(pieņemot, ka katram auto ir jābūt valsts nr. – visi lauki ir obligāti):
ID Marka Sasijas num Valsts nummurzīme
1 Audi 12345 LV-1111
2 BMW 23456 LV-1112
3 VW 34567 LV-1113
Ievietošanas anomālija rodas, tad, kad ir jāievieto dati par vēl neriģestrētu auto, jo tam vēl nav piešķirts valsts nummurs, piemēram, pievienot:
ID Marka Sasijas num
4 VW 45678
Tādēļ šādā struktūrā, šādu irakstu ievietot nevar.
Dzēšanas anomālija:
Šāda veida nomālija rodas gadījumā, kad viena fakta dzēšanas rezultātā tiek pazaudēta informācija pa visma par citu faktu, piemēram, ja tiek dzēsta valsts numurzīme LV-1111no datubāzes(iepriekšējais piemērs)(delete from table where vn=lv-1111), tad automātiskie tik dzēsta informācija arī par reģistrēto pašu auto, kas nedrīkstētu notikt.
Normālformas :
1 NF
Tabula atbilst pirmajai normālformai tad un tikai tad, kad visi tās kolonas(domēni) satur atomāras(nedalāmas vērtības)
Ja vērtību var sadalī vairākās daļās un tai nezūd jēga tad vērtība ir neatomāra.
Bieži jebkura vērtība var būt gan atomāra, gan neatomāra, pimēram skaitlis: 1234 ir:
 • atomāra vērtība, ja ar to sparot pin kodu
 • neatomāra vērtība, ja ar to saprot atsevišķu skaitļu rindu no 1 līdz 4
Skaitļu rinda var būt gan 12 un 34, kā arī samainīta vietām 43 un 21, un skaitļu jēga no tā nemainīsies. Tur pretīm jā samainīs pinkoda skaitļus vietām jēga skaitļiem vairs nav.
Neatomāras bieži pielietojamas vērtības piemērs ir adrese, kuru glabā vienā laukā, piem,
Pilsēta, Iela, Māja
2NF:
tabulai jāatbilst 1 NF

Tabula atbilst otrajai normālformai, ja katrs neprimārais atslēgas lauks ir atkarīgs no visas primārās atslēgas. (Nevis no primārās atslēgas kādas daļās).

Otrajai normālformai nozīme ir tikai realitātēs, kurās ir sarežģīta primārā atslēga(piem, sastāv no diviem laukiem), ja tabulai ir viena konkrēta primārā atslēga, tad tāda tabula jau autmātiski atbilst 2. normālformai, vai vienkāršiem vārdiem- tabulā nedrīkstētu būt divi atribūti, kas varētu būt kā primārie lauki.

 

*EmployeeID LastName FirstName *ProjectNumber ProjectTitle
EN1-26 O’Brien Sean 30-452-T3 STAR manual
EN1-26 O’Brien Sean 30-457-T3 ISO procedures
EN1-26 O’Brien Sean 31-124-T3 Employee handbook
EN1-33 Guya Amy 30-452-T3 STAR manual
EN1-33 Guya Amy 30-482-TC Web Site
EN1-33 Guya Amy 31-241-TC New catalog

 

Lai atrisinātu šo problēmu ir jārīkojas sekojoši:

 

 • Identificēt atribūtus, kuri ir atkarīgi tikai no primārās atslēgas daļas 
 • Izveidot jaunu realitāti
 • Ievietot identificētos atribūtus jaunajā realitātē
 • Izveidot sasaisti starp veco un jauno realitāti

 

Šinī gadījumā, pirmārā atslēga varētu būt EmployeelID un ProjectNumber, tādēļ tie ir jāsadala:

 

EMPLOYEES

*EmployeeID Last Name First Name
EN1-26 O’Brien Sean
EN1-33 Guya Amy
EN1-35 Baranco Steven
EN1-36 Roslyn Elizabeth

 

Un

 

EMPLOYEES_PROJECTS

*EmployeeID *ProjectNum
EN1-26 30-452-T3
EN1-26 30-457-T3
EN1-26 31-124-T3
EN1-33 30-328-TC
EN1-33 30-452-T3

 

Un

 

PROJECTS

*ProjectNum ProjectTitle
30-452-T3 STAR manual
30-457-T3 ISO procedures
30-482-TC Web site
31-124-T3 Employee handbook
31-238-TC STAR prototype

 

 

3NF

Tabula apmierina trešo normālformu, ja tā apmierina otro NF un katrs ne primārais atslēgas lauks ir ne tranzistīvi atkarīgs no primārās atslēgas.

No matemātikas viedokļa nedrīkstētu sanākt, ka  x->x un z->x, jo sanāk ka z->y, jo z->x->y.

(Nedrīkst būt situācija, kad ir saikne(attiecības) starp diviem vai vairākiem neprimāriem laukiem)

Piemēram:

id Vārds Kabinets Telefons
1 Kaspars 101 02
2 Jānis 102 03
3 Kaspars 102 03

Šinī situācijā, pieņem, ka:

 • viens telefona nummurs(nav primārā atslēga) var būt pieslēgts vienā kabinetā(nav primārā atslēga)
 • un viens cilvēks var atrasties vairākos kabinetos

Rezultātā sanāk, ka telefons ir atkarīgs ne tikai no primārās atslēgas, bet arī no kabineta, kas nav primārā atslēga

Lai atrisinātu šādas problēmas ir jārīkojas šādi:

 

 1. Jāpārnes savā starpā saistītos noprimāros atribūtus uz jaunu realitāti(tabulu) saglabājot saikni viņu starpā
 2. Izmantot lauku, kurš noteica atkarību kā primāro lauku
 3. Izveidot sasaisti starp veco un jauno realitāti

 

Tādēļ, lai apmierinātu 3 NF vajadzētu sadaīt šādi

Vārds Kabinets
Kaspars 101
Jānis 102
Kaspars 102

un

Kabinets Telefons
101 02
102 03

Šinī tabulā kabineta nummurs, jau var būt par primāro atslēgu

2 thoughts on “Datubāzes normālformas vai kā projektēt pareizi(papildināts)

 1. Reply Neims Nov 1,2008 12:10 pm

  Apraksts ir šāds tāds, tomēr nedaudz loģiskāku domāšanas pieeju tā kā vajadzētu, runājot par datubāzēm?? Šķiet, ka autors pats tikko izlasījis kaut kur par normālformām vai arī viņam nav pilna izpratne par tām. Ja kaut ko raksta, tad raksta kārtīgi…

 2. Reply Kaspars Nov 8,2008 10:12 am

  Ja tā kritiskāk paskatās tad tev varēja būt taisnība, tāpēc veicu korekcijas

Leave a Reply