IT projektu problēmas – 1

IAI pagājušajā ikmēneša sapulcē tika diskutēts par IT auditiem un tipiskākajām problēmām IT projektos. Tādēļ, lai piefiksētu sev svarīgāko veicu apkopojumu, varbūt kādām noder. Prezentāciju vadīja Ēriks Dobelis.

Sākumā skaitļi- ap 84% IT projektu neiekļautās projekta sākumā nospraustajos termiņos un 56% neiekļaujas budžetā.
Tādēļ izrietošais domugrauds-
Projekta pirmie 90% no projekta laika paņem 90% no laika un atlikušie 10% paņem otrus 90%. Tom Cargali.
Otrs domugrauds-
Tu vienmēr zini pareizi, kas ir jādara. Grūtākais ir to izdarīt. H. Norman Schwarzkopf.

Tipiskākās problēmas IT projektos:

1. Ekonomiskā ietekme.
Izstrādājamais projekts nerada nekādu labumu(tb. ļauj strādāt efektīvāk, nesamazina darba apjomu, utt).
Izstrādājot projektus, izstrādes laikā mainās apstākļi(tiek atklātas jaunas tehnoloģijas, jaunas iespējas, konkurentu ražojumi, likumdošana, utt), kas radikāli maina projekta gala ieguvumu, kā rezultātā tas vairs nav aktuāls vai arī neradīs sākumā tam paredzēto pievienoto vērtību. Tas ir normāls process, tomēr lielākoties gadījumu šādi projekti tiek pabeigti pabeigšanas pēc, kaut arī to izstrādi jau vajadzēja apturēt vai modernizēt tiklīdz ir konstatētas izmaiņas. Tas viss noved pie rezultāta, ka ir izstrādāts produkts, kas nevienam nav vajadzīgs.

Uz katru IT projektu vajag skatīties, kā uz parastu investīciju, piemēram, ja projekta izmaksas ir 100000$, tad jāatbild uz jautājumu- vai tā īstenošana dos tik pat lielu atdevi nākotnē? Un ja projekta ieguvums ir niecīgs, tad varbūt izdevīgāk to summu noguldīt depozītā un iegūtie % maksājumu ir lielāki kā projekta pievienotā vērtība?
Tādēļ plānojot projektu ir jāaprēķina patiesie ieguvumi no sistēmas darbības- TEI(Total Economic Impact). http://www.forrester.com/TEI

Ieguvumi ieviešot projektu varētu būt piemēram:
Darbinieku laika ieguvums;
Darbību automatizēšana;
Produktivitātes palielināšana;
Apstrādājamo datu kvalitāte;
Papildus kontroles ieviešana;
Klientu apmierinātība;
Jauns produkts, utt

Daudzus ieguvumus aprēķināt matemātiski ir grūti, bet tomēr izdarāms, kā rezultātā var redzēt kopējo ieguvumu no projekta.

IT projektu izmaksas- TCO(totla cost of ownership) sastāv no trim daļām:
Ieviešanas izmaksas- izmaksas, kas saistītas ar iepirkšanu(programmatūras izstrādi, licenču iegādi, serveru iegādi, iesaistīto darbinieku algu, utt) un ieviešanu.
Operatīvās izmaksas- kuras nepieciešamas, lai nodrošinātu sistēmas funkcionēšanu(darbinieki, programmatūras atbalsts, tehnisko resursu uzturēšana, utt).
Sistēmas pilnveidošanas un izmaiņas- izmaksas, kuras ietver jaunu funkciju ieviešanas un pielāgošanu mainīgajām biznesa prasībām.

TCO aprēķinu tabula, kuru vajadzētu aizpildīt plānojot izmaksas un kas palīdzētu aprēķināt kopējās izmaksas:

tab

Papildus var apskatīties Business Case framework- http://isaca.org/valit/

Izmaksas, kuras lielākoties neaizmirst iekļaut projekta budžetā ir programmatūras iegāde un datortehnikas iegāde.

Izmaksas, kuras bieži neņem vērā:
Ieviešanas izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar sistēmas darbību un izmaksas, kuras būs nepieciešamas, lai sistēmu uzlabotu.

Daudzi izstrādātāji apgalvo, ka produkts ir pilnīgs un tam uzlabošana nebūs nepieciešama, bet tas neatbilst patiesībai, jo jebkura sistēma ir jāuzlabo, pretējā gadījumā sistēmu var uzskatīt par mirušu.(jo mainās biznesa prasības, jauni produkti, jauna likumdošana, nodokļu aprēķini, utt).

Lielākas izmaksas no projekta veido tieši darbinieku izmaksas, vienalga tas ir uzņēmuma vai piegādātāja darbinieks.

Tiek pieņemts, ka :
Izmaksas līdz projekta nodošanai ir 70% no kopējām izmaksām un 30% veido programmatūras attīstības izmaksas.
WEB projektos 2 gadu laikā tiek investēts 100% no izstrādes izmaksām, jo WEB vide ir pārāk mainīga.
Stabilām un nemainīgām sistēmām attīstības izmaksas ir 10% no izstrādes izmaksām..

Links uz otru daļu: http://dll.lv/it-projektu-problemas-2/

Leave a Reply