Kā izgriezt simbolu 2

Piedokumentēt savas domas ir noderīgi arī tāpēc, lai pēcāk varētu paskatīties kas ir mainījies.

Uzmeklēju kā kādreiz (tālajā 2009), lai atrastu simbolu virkni rakstīju savu funkciju:
http://dll.lv/ka-izgriezt-simbolu-no-web-lapas

Tagad jau vairs neviens tā nedara un tādām vajadzībām izmanto preg_match:

/*jasamekle starp kautkas un #*/

$string = “kautkashello world#”;
preg_match(‘/kautkas(.*?)#/’, $string, $match);

var_dump($match);
/*
rezultats:
array(2) { [0]=> string(19) “kautkashello world#” [1]=> string(11) “hello world” }
*/
echo “$match[1]”;
/*
rezultats:
hello world
*/

Leave a Reply