Kā izgriezt simbolu no WEB lapas..

Viena uzdevuma veikšanai vajadzēja izgriezt no mājaslapas un izvadīt simbolu virkni, kas atradīsies starp noteiktiem tagiem(kuri nav XML).
Uz ātro neatradu gatavu risinājumu tāpēc uzrakstīju funkciju.
Nepretendēju uz pašu asprātīgāko risinājumu, bet varbūt kādam noder..

function griezam($Content,$str_pirms,$str_pec){

$garums_pirms=strlen($str_pirms);
$pec = strstr($Content, $str_pirms);
//nogriežam visu lidz sakumama
//nomemam visu lidz firmai
$pec= substr(“$pec”, $garums_pirms);
//nogriežam
$pec1=strstr($pec, $str_pec);

//saskaitam cik ir atlikusaja rinda un pirms nogriezt beigas
$sk_pec=strlen($pec);
$sk_pirms=strlen($pec1);

$sk=$sk_pec-$sk_pirms;

$rezultats=substr(“$pec”, 0,$sk);

echo “$rezultats”;
}

//ierakstam lapu no kuras gribam izgriezt kaut ko

$Content = file_get_contents(“http://dll.lv”);

//ierakstam stringu kas ir pirms vēlamā elementa. Piemers ir vienkārš, tai pat laikā tā vietā var būt piemēram <div style=”color:#00FF00″>,  galvenais, lai tas būtu pirmais unikālais un beidzas pirms vēlamā

$str_pirms='<title>’;

//ierakstam stringu, kas ir pec velamā elementa

$str_pec = ‘</title>’;

//izsaucam funkciju

griezam($Content,$str_pirms,$str_pec);

Leave a Reply