Kam būtu jābūt prakses pieteikuma vēstulē

Apskatot vairākas pieteikuma vēstules izkristalizējās lietas, kuras daudzās neatradu, bet kuras būtu svarīgi redzēt, lai varētu pieņemt lēmumu:

  • ko cilvēks vēlas darīt prakses laikā?
  • kuras lietas ir apgūtas vairāk, iespējams pašmācības ceļā?
  • kurās lietās(jomās) praktikants jūtas spēcīgs?
  • kādas personīgās intereses?
  • kādas vēl ir vēlmes, ja primāri norādītā sfērā nav nepieciešamība pēc praktikanta?
  • ko cilvēks grib sasniegt tuvākā/tālākā laikā?

Tas viss nav svarīgi, ja meklē palīgstrādnieku celtniecībā, kur vienīgais pienākums ir pienest ķieģeļus.
Bet šis nav tas case

Leave a Reply