Ko ir vērts auditēt un salīdzināt IT projektos?

Vienā sanāksē tika diskutēts, ko ir vērts pārbaudīt IT projekta ietvaros?

No visa iznāca divas galvenās atziņas:

  • Ja auditors tiek iesaistīts projekta sākumā, tad var skatīties izmantoto metodoloģiju projektu vadībā un analizēt visu projektu vadības gaitu. Nepieciešamības gadījumā var norādīt uz vadīšanas vai plānošanas nepilnībām. Salīdzināšanai var izmantot angļu projektu vadības standartu PRINCE2(salīdzinot vai tiek izpildīti visi veiksmīga projekta priekšnosacījumi- Izpētīti ieguvumi, draudi, utt).
  • Ja auditors tiek iesaistīts projekta beigās, tad vērtīgākais, ko var pārbaudīt un salīdzināt ir projekta sākumā definētos Busines-case ieguvumus ar reāliem, kas ir pēc projekta, tādā veidā pārbaudot vai projekts sasniedza tam izvirzītos mērķus. Otrs variants ir pārbaudīt nodefinēto prasību atbilstību izstrādātajai sistēmai, lai pārliecinātos, ka visas prasības ir izstrādātas.

Papildus tam projektu konsultēšanas laikā var palīdzēt izstrādāt dažādus kritērijus, pēc kuriem vadīties projekta laikā, tādā veidāatvieglot projektu vadītājam pieņemt lēmumu. Piemēram, kritēriji, kuriem jāizpildās, lai sistēmu varētu ieviest produkcijā(tai jābūt notestētai, veiktie stres testiem, drošības testiem, saņemta dokumentācija, utt) vai arī saņemtās lietotāju dokumentācijas kvalitātes un atbilstības analīze(to var salīdzināt pret LV standartu- LVS 66:1996), utt

Cits jautājums, vai šī analīze pēc tam tiek ņemta vērā..

Leave a Reply