Laika un sevis vadība

Interesants video ir ievietots http://web.hc.lv/motivacija-idejas/raksti/laika-menedzments/

kuru var klausīties darot ko paralēli, piemēram, esot ceļā vai tīrot māju.

Galvenās  atziņas:

  • Pie viena darba jāstrādā nepārtraukti- vismaz 2h. Vairāku darbu darīšana nav efektīva.
  • Jāievēro sava ķermeņa bioritms- katram ir savs produktīvākais laiks.
  • Jāizveido svarīgo un nepieciešamo darbu rutīna- tie jāveic regulāri.
  • Vienmēr ir jāieplāno laiks atpūtai, kuras laikā pilnībā var atslēgties no darba jautājumiem.
Zelta vārdi:
Laiku pārvaldīt nav iespējams, bet varam padarīt sevi efektīvāku.

Leave a Reply