MySql SQL vaicājumu monitorings 2

Dažreiz rodas nepieciešamība paskatīties kādus tieši vaicājumus konkrēta sistēma veic datubāzei.
To pavisam vienkārši var izdarīt MySql konfigurācijas failā iespējojot SQL attēlošanu.
/etc/msql/my.cnf failā atrodam un atspējojam:
general_log_file = /var/log/mysql/mysql.log
general_log =1

//turpat var ieslēgt arī logot tikai vaicājumus, kuri izpildās ilgi
Lai izmaiņas stātos spēkā ir jārestartē MySql:
restart mysql
un skatāmies rezultātu:
tail –f /var/log/mysql/mysql.log
Wordpress sākumlapas attēlošanai veic aptuveni šādus SQL pieprasījumus:

Otrs variants, kā paskatīties SQL, bet neveicot MySql restartu ir mysql konsolē ievadīt:
mysql> SET GLOBAL general_log = ‘ON’;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Tikai tad SQL pieprasījumi tiek ierakstīti citā failā:
tail –f /var/log/mysql/bt.log

Ja ir kāda neskaidrība, kas ir ieslēgts un kurā failā kas tiek rakstīts:
Apskatīt iestatītos logošamans parametrus var:
mysql>show variables like ‘%log%’;

!Jāatceras, ka pati logošana atstāj būtisku iespaidu uz veiktspēju.

2 thoughts on “MySql SQL vaicājumu monitorings

  1. Reply wp Sep 14,2011 2:08 pm

    Cik SQL pieprasījumus WordPress veic atverot pirmo lapu Tavā blogā?

  2. Reply Kaspars Sep 14,2011 7:49 pm

    +- tāpat kā visiem

Leave a Reply