Pārmaiņu vadība

Apskatot internetā pieejamos materiālus atradu John Kotter 8 pārmaiņu vadības soļus:

1. Izmaiņu neatliekamības radīšana: ir jāiedvesmo cilvēkus rīcībai, nosakot reāli izpildāmus mērķus, kas cilvēkiem ir būtiski. Ir skaidri jāliek saprast, ka vecā sistēma ir jāmaina.

2. Spēcīgas komandas izveidošana: jāizveido komanda ar atbilstošām zināšanām un iemaņām, kas emocionāli jūtas atbildīga par nosprausto mērķu realizāciju.

3. Pārliecinošas vīzijas un stratēģijas radīšana: komandai ir jāizveido vīzija un stratēģija, kas noteiks tālāko virzību.

4. Pārmaiņu vīzijas komunikācija: jāiesaista pēc iespējas vairāk cilvēku stratēģijas un vīzijas komunikācijā, atbildot uz cilvēku jautājumiem un kliedējot šaubas. Mūsdienu tehnoloģijas var būt krietns palīgs.

5. Cilvēku iesaistīšana pārmaiņu veikšanā: ir jāiesaista cilvēki, sniedzot viņiem pilnvaras rīkoties un pašiem uzņemties atbildību. Ir jānovērtē progress un sasniegumi.

6. Īstermiņa „uzvaru” sasniegšana: ir jānosaka mazāki starpmērķi, kas ir viegli sasniedzami, pirms nākamo mērķu noteikšanas.

7. Ieguvumu konsolidācija un lielāku izmaiņu veikšana: ir jāsekmē neatlaidība un drosme veikt pārmaiņas. Regulāri jāizvērtē sasniegtais un plānotais, un jānosprauž tālākiem mērķi.

8. Jaunās „vīzijas” adaptācija kultūrā. Ir jāpalīdz jaunajai sistēmai iesakņoties cilvēku apziņā un rīcībā.

Leave a Reply