SQL injection prezentācija

Diezgan laba un svaiga prezentācija par SQL injekcēšanu, kļūdām un mītiem.

Leave a Reply