Kam būtu jābūt prakses pieteikuma vēstulē

Apskatot vairākas pieteikuma vēstules izkristalizējās lietas, kuras daudzās neatradu, bet kuras būtu svarīgi redzēt, lai varētu pieņemt lēmumu: ko cilvēks vēlas darīt prakses laikā? kuras lietas ir apgūtas vairāk, iespējams pašmācības ceļā? kurās lietās(jomās) praktikants jūtas spēcīgs? kādas personīgās intereses? kādas vēl ir vēlmes, ja primāri norādītā sfērā nav nepieciešamība pēc praktikanta? ko cilvēks grib ...