SQL injection prezentācija

Diezgan laba un svaiga prezentācija par SQL injekcēšanu, kļūdām un mītiem. Sql Injection Myths and Fallacies View more presentations from Karwin Software Solutions LLC Tweet

Darbu ( maģistra,bakalaura utt) prezentācijas saturs 35

Nessen veiksmīgi aizstāvēju maģistra darbu, tomēr redzot citu studentu darbu prezentācijas kļūdas gribēju padalīties ar manu skatījumu uz šo jautājumu. Klausoties prezentācijas nevarēju saprast- tā ir nezināšana vai vieglprātīga attieksme, neiekļaujot tādas pašsaprotamas lietas kā secinājumi, tēmas nosaukumu, un prezentācijai paredzētajām 20 minūšu vietā runāt stundu, tikai slavējot darba praktisko daļu, kamēr komisijau sāk jau ...