WEB testēšanas rīki

Galvenie testēšanas rīki, kurus izmantot WEB aplikāciju testēšanā (šos rīkus vajag lietot ar prātu, jo tie var radīt lielu noslodzi):

Web application vulnerability scanner- Wapiti
Web Application Attack and Audit Framework W3af
Web server scanner Nikto2
Brute force directories and files names on web/application servers DirBuster
WEB proxy WebScarab
Web application security testing tool Grendel-Scan
Tamper Data– ļauj mainīt sūtāmo parametru vērtības
Metasploit penetration testing framework

Leave a Reply